Magyar Kulturális Gyûjtemény - Hungarian Cultural Collection
Magyar Szervezetek és térképek

        Magyar nyelvû Biblia   English language Bible   Original Hebrew Old Testament with translation   Original Greek New Testament with translation
          Magyar nyelvû Bibliakommentár

        Halotti Beszéd
        Ómagyar Mária-Siralom
        Csokonai Vitéz Mihály
        Vörösmarty Mihály 1800-1855
        Kölcsey Ferenc   Himnusz
        Katona József     Bánk Bán
        Hunyadi László    Palotás
        Munkácsy Mihály 1844-1900
        Tamási Áron
        Petôfi Sándor
        Arany János
        Gárdonyi Géza
        Széchenyi István
        Mikszáth Kálmán
        Fazekas Mihály
        Csáth Géza
        Ady Endre
        József Attila
        Radnóti Miklós
        Babits Mihály 1883-1941
        Kemény Zsigmond
        Karinthy Frigyes
        Kosztolányi Dezsô
        Tóth Árpád
        Juhász Gyula
        Lázár Ervin
        Dsida Jenô
        Tábori Piroska
        Wass Albert
        Illyés Gyula  Egy mondat a zsarnokságról
        Weöres Sándor
        Sütô András
        Móricz Zsigmond
        Krúdy Gyula
        Madách Imre
        Déry Tibor
        Rejtô Jenô
        Magyar Elektronikus Könyvtár
Hungarian Cathlic Mission, Portola Valley, CA

Kérjük a tisztelt olvasót, hogy amennyiben nagy magyar szerzô  itt nem szereplô  mûvéhez hozzájut elektronikus formában, azt küldje be a zoltan@egyed.com címre.

Magyar fordítások

Frequently Asked Questions